Farvel til «Lytterforeningen for klassisk musikk» – og velkommen til «Lytterforum for kulturmusikk» (LFKM).

NRK virker nå snart å være ved målet: å legge klassisk kultur/klassisk musikk død. At «Finn en klassiker» med Stein Eide og Kjell Hilveg på NRK Alltid Klassisk etter alt å dømme skal «overføres» til P2 er ikke noe godt tegn – eller kanskje? Den lange artikkelen i Aftenposten om NRK nylig om norsk musikk var et omen: ikke et pip om klassisk norsk musikk – ikke klassisk musikk i det hele tatt. Det var pop/rap/rock – og det er kanskje kun det som produseres av norsk musikk i dag? Holder kulturen på å forlate oss? (eller vi den?)

Det er åpenbart vanskelig å finne veier til å snu en slik utvikling, og så lenge ny norsk musikk (faktisk helt etter Fartein Valen på 20-tallet) glimrer mer og mer med et tilnærmet sviktende lyttbart preg (med få unntak), virker det nesten umulig. Det lages mye fin kammermusikk i de underligste land (Polen, Tsjekkia, Tyskland, Frankrike o.a.), men det vi hører/leser om her hjemme er Arne Nordheim og Gisle Kverndokk (som tidvis er lyttbar), og naturligvis Synnøve Skouens evige jammer om at hennes «musikk» ikke spilles. Hun er en bedre skribent enn «tonsättare».

Fartein Valen har vel neppe (med unntak av Ave Maria etter 1921 som kanskje har vært fremført noe mer enn tre ganger her hjemme) nådd det hele store publikum. Mulig at Valen-foreningen i London har dratt det videre, men det vet jeg ikke. Har mye Valen på CD i heimen, men det må spilles i løyndom (med hørefoner). Lite populært hos huslyden, men jeg forsøker å forstå Valen og hva han vil – og det er vanskelig. Stockhausen og Webern er umulig.
Jeg har for mange tanker i hodet om hva klassisk musikk egentlig innebærer, og har problemer med det meste etter Richard Strauss og Igor Stravinskij – og før det Stockhausen og Anton Webern (som et tvilstilfelle). Ett av formålene med denne rent digitale fortsettelsen av Lytterforeningen er nettopp et forsøk på litt klarlegging hva vi egentlig mener klassisk musikk er/skal/bør være.

Ønsker å utfordre medlemmene (og lesere!) i det digitale «Lytterforum for kulturmusikk» på hva/hvor grensene for dette går. Jeg er dessverre klassisk skolert udi musikken og derved egentlig diskvalifisert.

Håper at vi kan bygge opp vårt Lytterforum til å kunne påvirke NRK’s utvikling (?) innen musikk-kultur. Den virker for tiden noe fraværende.

Helsing og takk for alle disse årene!

Farvel og velkommen!
Svein B.

 

Det presiseres at alt som skrives på nett i denne forbindelsen kun er redaksjonens frittstående mening og har intet med Klassisk Musikkmagasin å gjøre.

Svein Bue

redaktør

svein.bue@getmail.no