Velkommen til Lytterforeningens forlengede arm!

Vi tar opp igjen og forsøker med dette å videreføre ideene fra Lytterforeningen for klassisk musikk. Vi savner – og vil fremdeles arbeide for – et fast, gjennomgående anker i NRK Klassisk, en stemme som umiddelbart formidler at nå er det NRK Klassisk som er her.

Mvh.
Svein Bue
Redaktør
svein.bue@getmail.no