Hallo.

Etter noe tid med prøving (og feiling) begynner sidens lay-out å ta form. Det gjenstår noe testing før endelig plattform «lander», men slik sidene ser ut nå er trolig det som vil være det endelige resultatet.

Legg merke til at det nå finnes en enkel navigasjonsmeny på sidetoppen – håpet er at denne medvirker til bedre fremkommelighet på sidene.

Mvh.